Brambory (Solanum tuberosum)

První aplikaci Humastaru v dávce 0,7 – 0,9 l/ha doporučujeme provést po plném vzejití porostu. Možno použití TM s postemergentní aplikací herbicidu. Tato aplikace Humastaru bude působit na plodinu jako ochranný faktor před stresujícími vlivy, způsobené počasím nebo aplikací pesticidů. Rovněž bude podpořen bohatý rozvoj kořenového systému.

Druhou aplikaci je vhodné provést s první aplikací fungicidu proti plísni bramborové (Phytophthora infestans).

Třetí dávku Humastaru doporučujeme aplikovat v době infekčního tlaku plísně bramborové, opět jako TM s fungicidem .

Protože se jedná o výhradně přírodní produkt, se schopností tlumení houbových chorob a s prokazatelným GREEN EFEKTEM je možné provést až 5 aplikací za vegetační sezónu.

Aplikace fungicidů se provádí v intervalu 7 – 10 dní, doporučujeme přidávat Humastar k fungicidu v intervalu 14 – 20 dní.

(V případě množitelských porostů je nutno hlídat velikost nasazených hlíz, z důvodu předcházení jejich nadměrných velikostí).