Ponechání rostlinných zbytků na povrchu půdy podporuje aktivitu půdních hub, jak prospěšných, tak fytopatogenních. Při intenzivním používání chemických fungicidů se snižuje především množství specifické saprotrofní půdní mikroflóry, což vede ke zpomalení rozkladu rostlinných zbytků, akumulaci ligninu, fenolů a brání růstu zemědělských plodin.

Pro urychlení rozkladu rostlinných zbytků v povrchové vrstvě půdy a potlačení vývoje fytopatogenů se doporučuje mikrobiologický přípravek Geostim . Přípravek obsahuje saprotrofní houbu Trichoderma a asociativní mikroorganismy. Geostim přispívá k realizaci jedné z hlavních metod zemědělství - vzniku mulčovací vrstvy, která vede k nárůstu organické hmoty, snižuje odpařování vláhy, zpomaluje dešťové toky a zabraňuje erozi půdy. Mulč přispívá k důkladnější sorbci vody a zvyšuje zásoby produktivní vlhkosti.

Schopností Trichodermy je inhibovat (utlumit) růst a vývoj jiných hub, stejně jako parazitovat na nich, ničit podhoubí a sklerocium a zároveň neničit živé rostliny. Tyto schopnosti jsou významné pro biologickou kontrolu rostlinných parazitů v zemědělství. Houba Trichoderma se doporučuje k ochraně rostlin před širokým spektrem chorob způsobených houbami (jak ve sklenících, tak na volném prostranství), pro stimulaci růstu a rozvoj rostlin a také pro urychlení rozkladu posklizňových zbytků.

Geostim má pozitivní vliv na vývoj rostlin od klíčení osiva až po vegetativní zralost. Asociativní mikroorganismy, které tvoří Geostim, mají symbiotické vztahy s většinou pěstovaných plodin. Tyto bakterie se usazují na povrchu kořenového systému a pozitivně ovlivňují růst rostliny po celou dobu vegetace. Poskytují rostlinám volný přístup k prvkům minerální výživy, včetně atmosférického dusíku; provádí ochranné funkce, vypouští biologicky aktivní látky.

Ošetření nadzemních částí vegetativních plodin Geostimem stimuluje mnoho fyziologických procesů. Látky vylučované mikroorganismy, zlepšují biochemické procesy, energii dýchání pletiv, zlepšují proces fotosyntézy, zvyšují aktivitu rostlinných enzymů. (Rozsah použití Geostimu je uveden v tabulce).

Spektrum použití přípravku Geostim pro zemědělské použití

Kultura

Dávkování

Čas, vlastnosti aplikace

Všechny kultury

 5,0 l / ha 
Pracovní roztok - 100-300 l / ha

Postřik půdy po sklizni předchozí plodiny

Obiloviny

2,0 l / t 
Pracovní roztok - 10 l / t

Ošetřování osiva

Luštěniny

4,0 - 5,0 l / t 
Pracovní roztok - 10 l / t

Ošetřování osiva

Cukrová řepa

20,0 l / t 
(bez ředění vodou)

Ošetřování osiva

Kukuřice, slunečnice, pohanka, řepka

1,0-2,0 l / t 
Pracovní roztok - 10 l / t

Ošetřování osiva

Brambory

5,0 l / t 
Pracovní roztok - 40 l / t

Moření hlíz

Zeleninové plodiny

0,1 l / kg 
Pracovní roztok - 2 l / kg

Namočení semen před výsevem po dobu 1-3 hodin

Ovoce a bobule, okrasné plodiny

0,5 ml / l vody

Namáčení kořenových sazenic před výsadbou

Zeleninové, květinovo-dekorativní kultury

50 ml / 100 m2 
Pracovní roztok - 10 l / 100 m2

Zalévání sazenic pod kořenem před výsadbou

Všechny kultury

2,0-5,0 l / ha 
Pracovní roztok - 200-800 l / ha

Listové hnojení rostlin 3-4 krát během vegetačního období

Geostim je bezpečný pro rostliny, zvířata a lidi, odolný vůči teplotním extrémům a chemickému znečištění. Účinek přípravku Geostim nastává v širokém rozsahu teplot - +5 ... + 40ºС. Když se vyskytnou nepříznivé přírodní podmínky  (mráz, sucho), mikroorganismy tvoří formy spór, které jsou vůči těmto faktorům rezistentní.

 

 

Postup biologické ochrany 
půdy a rostlin

Technologie aplikace Geostimu závisí na vývojové fázi rostlin. Nejlepších efektů je dosaženo při komplexním použití:

1) ošetření posklizňových zbytků z předchozí plodiny;

2) moření osiva před výsevem;

3) ošetření vegetujících rostlin