HUMADAM

HUMADAM je připravované jedinečné spojení HUMASTARU A DAMU.

Obsahuje tyto účinné látky: huminové látky, dusičnan amonný, močovina

Předností HUMADAMU je přesně definovaný, vyvážený obsah huminových látek v roztoku dusíkatého hnojiva.

Přidané huminové látky výrazně snižují možnost vzniku fytotoxicity a umožňují rostlinám přijmout větší množství účinné látky a zlepšují technické parametry samotného DAMU.

  • SPOJENÍ JEDNORÁZOVÉ DÁVKY ŽIVIN S OCHRANOU ROSTLIN
  • S HUMADAMEM DOSÁHNETE ZDRAVÉHO A SILNÉHO VÝVOJE POROSTU
  • S HUMADAMEM DOSÁHNETE VYŠŠÍ KVANTITY A KVALITY VAŠÍ PRODUKCE
  • HUMADAM MÁ VÝRAZNĚ NIŽŠÍ TENDENCI FYTOTOXICKÉHO PŮSOBENÍ OPROTI SAMOTNÉMU DAMU

Určeno pro základní hnojení při předseťové přípravě půdy ke všem plodinám, zejména bramborám a olejninám. Dále pro urychlení rozkladu slámy, posklizňových zbytků před jejich zapravením do půdy a na snížení infekčního tlaku chorob.