HUMAFIT

HUMAFIT obsahuje min. 700 g/kg humátu a fulvátu sodíku, solí křemičitých kyselin, síry, makro a mikro živin v chelátové formě.

HUMAFIT je určen pro celé spektrum živočišné výroby včetně chovu ryb.

HUMAFIT je mísitelný se všemi druhy krmiv.

HUMAFIT se vyrábí z ruského Leonarditu nejbohatšího zdroje přírodních huminových látek na světě. Při vývoji HUMAFITU bylo dosaženo zvýšení přírůstku ve zkoumané skupině o 15 -35 % oproti kontrolní skupině, výtěžnosti masa o 1,5 % a rovnoměrného vývoje celého těla zvířete.

  • NAVYŠUJE VÝTĚŽNOST ZVÍŘAT
  • PŘÍRODNÍ VYSOCE EFEKTIVNÍ BIOSTIMULÁTOR, IMUNOSTIMULÁTOR A ADAPTOGEN
  • PODPORUJE TRÁVENÍ
  • VÁŽE V TĚLE ZVÍŘETE ŠKODLIVÉ LÁRTKY A NAPOMÁHÁ K JEJICH OKAMŽITÉMU VYLOUČENÍ
  • ZVYŠUJE OBSAH BÍLKOVIN, HEMOGLOBINU, STIMULUJE REGENERACI BUNĚK
  • ZVYŠUJE ODOLNOST ZVÍŘAT VŮČI STRESU A NEPŘÍZNIVÝM OKOLNÍM PODMÍNKÁM
  • SNIŽUJE ÚHYN VE VELKOCHOVECH
  • CHRÁNÍ ORGANISMUS PŘED INFEKCÍ A TOXINY
  • NEMÁ ALERGICKÝ A MUTAGENNÍ VLIV

DÁVKOVÁNÍ