HUMASAM

HUMASAM je připravované jedinečné spojení HUMASTARU A SAMU.

Obsahuje tyto účinné látky: huminové látky, síran amonný, močovina

Přidané huminové látky výrazně snižují možnost vzniku fytotoxicity a umožňují rostlinám přijmout větší množství účinné látky.

Při dávkce 100 litrů/ha HUMASAMU dodáte porostu 19 kg N a 5 kg S.

  • SPOJENÍ JEDNORÁZOVÉ DÁVKY ŽIVIN S OCHRANOU ROSTLIN
  • S HUMASAMEM DOSÁHNETE ZDRAVÉHO A SILNÉHO VÝVOJE ROSTLIN
  • S HUMASAMEM DOSÁHNETE VYŠŠÍ KVANTITY A KVALITY VAŠÍ PRODUKCE
  • HUMASAM MÁ VÝRAZNĚ NIŽŠÍ TENDENCI FYTOTOXICKÉHO PŮSOBENÍ OPROTI DAMU

Určeno pro základní hnojení při předseťové přípravě půdy ke všem plodinám, zejména bramborám a olejninám. Dále pro urychlení rozkladu slámy, posklizňových zbytků před jejich zapravením do půdy a na snížení infekčního tlaku chorob z posklizňových zbytků.

Doporučené dávkování:

  kg č.ž. N/ha litry hnojiva
 předseťová příprava  45-60 85 - 250
 obiloviny na list 40 - 50 65 - 210
 okopaniny  85 - 100 350 - 415


Doporučené dávky jsou pouze informativního charakteru, je nutno přihlédnout k výživnému stavu půdy, k vlivu předplodiny.