HUMASTAR

HUMASTAR byl zaregistrován u ÚKZÚZ pod číslem 3872. Je to vysocekoncentrovaný vodný roztok huminových kyselin pocházejících z ruského Leonarditu. Ruský Leonardit (Oxyhumolit) je nejbohatším přírodním zdrojem huminových látek na světě. HUMASTAR je zcela přírodní výrobek, proto nemá žádnou ochranou lhůtu a jeho použitím nelze znečistit spodní vody či okolní ekosystém, garantovaný obsah huminových látek je min. 40 % .

HUMASTAR dále ohsahuje:

Makroprvky v gramech na litr:

Dusík 1,8 ; Draslik 2,3 ; Fosfor 0,07 ; Sira 0,4 ; Vápník 2,3 ; Hořčík 0,6 ;       Sodik 2,5 ; Křemík 4,6

Mikroprvky v gramech na litr:

Železo 0,19 ; Mangan 0,14 ; Molybden 0,01 ; Kobalt 0,01 ; Zinek 0,1 ; Bor 0,27 ; Měď 0,1

  • rozvíjí kořenový systém                  
  •  způsobuje green efekt
  • zvyšuje obsah chlorofilu
  • zvyšuje výnosy
  • má antistresové účinky
  • retenční schopnost zadržení vláhy a jejího postupného uvolňování
  • potlačuje výskyt škodlivých činitelů
  • zlepšuje zdravotní stav rostlin
  • podporuje vstřebávání látek a umožňuje jejich maximální využití
  • díky vysoké biologické aktivitě provzdušňuje půdu

LZE APLIKOVAT SE VŠEMI PESTICIDY

Dlouhodobým používáním HUMASTARU docílíte obohacení půdy o organickou hmotu.

HUMASTAR splňuje parametry INTEGROVANÉ OCHRANY ROSTLIN, jejíž dodržování je od 1.1.2014 povinné pro všechny profesionální uživatele přípravků na ochranu rostlin (vyhláška č. 205/2012 Sb.).

Výhradní zástupce a prodejce pro Chorvatsko, Srbsko, Bosnu a Hercegovinu, Makedinii a Slovinsko OMEGA HR s.r.o. ( buntic.humatycroatia@gmail.com )

DÁVKOVÁNÍ: