Biopřípravek entomocidního a akaricidního působení. Určen pro boj s larvami 1. – 3. stádia vývoje typu Lepidopteran (můrovití), broukům.

Účinnou látkou jsou kolonie živých grampozitivních sporotvorných půdních bakterií Bacillus thuringiensis (Bacillus thuringiensis var.thuringiensis).

Jakmile se bakterie dostane do zažívacího traktu housenky, v důsledku své životní aktivity tvoří toxiny, které vedou k narušení fungování trávicího traktu hmyzu, což vede ke smrti škůdce.

INSEKTIM není nebezpečný pro člověka a teplokrevné živočichy. Přípravek nekontaminuje rostliny, půdu, vzduch ani vodu.

DŮLEŽITÉ : INSEKTIM lze použít v jakékoliv fázi růstu rostliny. Rezistence škůdců k přípravku není známa.

Testování bioinsekticidu INSEKTIM bylo prováděno v několika teplotních pásmech a vždy byla prokázána vysoká účinnost srovnatelná s běžně používanými insekticidy.

Výhody INSEKTIMU:

  • Účinná biologická ochrana rostlin před škůdci.
  • Použitelný v integrované ochraně rostlin.
  • Nezpůsobuje fytotoxicitu.
  • Nezanechává rezidua v rostlinách ani v půdě. 
  • Neovlivňuje vůni ani chuť produkce. 
  • Může být použit v jakékoli fázi vegetačního období rostlin, včetně období květu i těsně před sklizní.
  • Nevytváří rezistenci.
  • Je bezpečný pro lidi a teplokrevná zvířata, nevede ke kontaminaci rostlin, půdy, ovzduší a odpadních vod. 
  • Je použitelný v blízkosti chráněných území atd.
  • Je mísitelný s jinými přípravky na ochranu rostlin (mikro a makro prvky, stimulátory růstu atd.)