Řepka ozimá ( Brassica napus L.)

K docílení zdravého porostu s odpovídajícím výnosem je třeba věnovat pozornost plodině ještě před zásevem. Z tohoto důvodu je důležitá kvalitní předplodina, která vytvoří základní předpoklady pro úspěšný start plodiny a následný vývoj během vegetace.

Aplikace Humastaru v podzimním období ve fázi BBCH 13 – 26 v dávce 0,3 – 0,5 l/ha je jednou ze složek potřebných k vytvoření zdravého a silného kořene s bohatým vlásněním.

Aplikaci je možné spojit s aplikací fungicidu s morforegulačním účinkem . Pro načasování aplikace se řídíme fází porostu a teplotními podmínkami ( před příchodem mrazů). Zdravý a silný kořen je zárukou dobrého přezimování porostu.

V jarním období Humastar aplikujeme z důvodu regenerace porostu . Můžeme aplikovat jako TM (tank-mix) s insekticidem proti krytonoscům (Ceutorhynchus pallidactylus). V tomto vegetačním období Humastár svou schopností – účinností tlumí stresové reakce porostu na velké teplotní výkyvy. Tím porost přirozeně plně využívá živiny ke své vegetaci, které potřebuje pro vytvoření vegetativních orgánů.

Třetí aplikaci doporučujeme aplikovat v období od BBCH 61 – 69, opět je možné využít TM s fungicidním přípravkem proti stonkovým chorobám např. hlízence obecné (Sclerotinia sclerotiorum) nebo insekticidním přípravkem proti šešulovým škůdcům např. krytonosec šešulový (Ceutorhynchus obstrictus) nebo bejlomorka kapustová (Dasineura brassicae). Z důvodu aplikace Humastáru může být dávka fungicidu nižší . Aplikací podpoříme GREEN EFECT a tím prodloužíme vegetaci plodiny cca o 14 dní (navýšení výnosu).

Aplikací Humastaru můžeme snižovat jednotlivé dávky hnojiv, z důvodu působení Humastaru i jako listového hnojiva. Je zapotřebí vždy vyhodnotit konkrétní stav porostu nebo půdní podmínky.

Vlastní sklizní to nekončí. Aplikací Humastaru na strniště podpoříme (urychlíme) mineralizaci posklizňových zbytků a tím zabráníme rozvoji a přenosu houbových chorob.

Tím dochází k obohacování půdy o organickou hmotu, ke zvýšení retenční schopnosti půd, k ozdravení půdního systému a vytvoření dobrých pěstitelských podmínek pro následnou plodinu. A to vše přírodní cestou.