Rostlinka

Proč používat huminové látky?

Cílem každého hospodáře je pěstovat takové plodiny, o které je na trhu zájem. Pěstovat s takovou kvalitou, aby o ně na trhu byl zájem. Tyto požadavky lze ovlivnit dobrou agrotechnikou. Samotnou mechanickou prací se kvalita ani kvantita naplnit nedá. Proto je nezbytné používání kvalitních a vhodných přípravků na ochranu rostlin. Přestože je nabídka pesticidů velmi pestrá a velká, není často výsledek takový, jaký by měl být nebo jak se očekává. Jedním z vlivů je rezistence rostlin vůči účinným látkám obsažených v pesticidech. Aplikace pesticidů je pro rostliny nepřirozená a proto se rostliny brání vstřebávání látek a tím je oslabena testy prokazatelná pesticidní účinnost. Stresem rovněž trpí i půdní edafon, který se podílí na půdotvorném procesu (rozkladné i skladné procesy).Proto doporučujeme zařazení huminových látek do agrotechnického procesu, neboť tím zcela odstraníte nebo minimalizujete kumulativní vliv stresu rostlin a podpoříte půdní sorpční komplex. Huminové látky jsou pro rostlinu přirozené, posílí její imunitní systém. Rostliny budou lépe využívat a přijímat jak živiny, tak i absorpce účinných látek pesticidů bude pro rostlinu přijatelnější, díky protistresovému efektu huminových látek. I když je snahou minimalizovat používání pesticidů, zatím to bez nich nejde.